- Ambulancie pracujú v protiepidemiologickom režime, vybavujeme pacientov
LEN po úvodnej telefonickej konzultácii: 0948900801!
Vstup do čakárne po jednom a v ochranných prostriedkoch (rúško, maska, šál a pod.)

- Preventívna starostlivosť aj očkovanie realizujeme po zvážení epidemiologickej situácie,
vystavujeme povrdenia, výmenné lístky, predoperačné vyšetrenia!
Všetky úkony po telefonickej konzultácii a na presný čas!
Prosím požiadajte si o e-recepty!

- Telemedicínou stále vybavujeme ochorenia, kedy nepotrebuje dieťa fyzikálne vyšetrenie v ambulancii.

- Dodržiavajte pravidlá!
Kiwi standing on oval

+421 948 900 801 / Ul. L. Svobodu 11, Malinovo 90045 / dnes ordinujeme od 08:30 - 12:00

Header logo
Obrázok - úvod

„Ľudské telo je chrám. Choroba je trhlina v harmónii. Zdravie je súzvuk.“
Hippokratés

Z dôvodu časovej vyťaženosti do odvolania už NEPRIJÍMAME nových pacientov mimo rajón

Novootvorená ambulancia srdečne víta nových detských pacientov. Poskytujeme základnú zdravotnú starostlivosť, preventívne prehliadky, očkovací program, poradenstvo i nadštandardné služby. Staráme sa o Vaše detičky od 0 do 18 rokov a 364 dní.

Zmluvné poisťovne:

 • • Všeobecná zdravotná poisťovňa
 • • Dôvera zdravotná poisťovňa
 • • Union

Príjem nových pacientov
 • Zmluvu poskytujeme pacientom všetkých zdravotných poisťovní aj poistencom EU
 • Do poradne, preventívne prehliadky, odbery objednávame na presný čas
 • Komunikujeme aj elektronicky s laboratóriami, lekárňami aj pacientmi
 • Priamo v ambulancii vyšetrujeme CRP, moč, rýchly streptokokový test, glykémiu
 • Nastreľujeme náušnice
 • Poskytujeme lekára na telefóne aj mimo ordinačných hodín
 • Poskytujeme konzultácie a poradenstvo v oblasti zdravia, výživy, životného štýlu, psychohygieny, prípravy na budúce rodičovstvo
 • Plánujeme zaviesť elektronickú čakáreň