Kiwi standing on oval

+421 948 900 801 / Ul. L. Svobodu 11, Malinovo 90045 / dnes sa neordinuje

Header logo

Poradňa
Preventívne prehliadky

Prevencia: t.j. ochranné opatrenia nás sprevádzajú v rôznych oblastiach života. Jej význam je nenahraditeľný aj v predchádzaní chorôb. Dokáže odhaliť začínajúce ochorenie a predísť možným zdravotným komplikáciám. Prevencia v pediatrii je zameraná na ochranu zdravia a podporu harmonického vývinu jedinca. V legislatíve je zadefinovaný vek, v ktorom majú deti nárok na preventívne prehliadky. Počas nich sledujeme zdravotný stav detí, posudzujeme ich telesný aj duševný vývin, realizujeme laboratórne vyšetrenia, očkujeme podľa platného očkovacieho kalendára. Na preventívnych prehliadkach máte priestor aj na to, aby ste sa pýtali na čokoľvek, čo Vás v súvislosti s vývojom Vášho dieťaťa zaujíma. Na preventívne prehliadky deti pozývame na presný čas v poobedňajších hodinách.

Poradne: Do 18. mesiaca absolvujú malé deti 10 prehliadok – poradní. Prvá poradňa je po prepustení bábätka z pôrodnice. Kontrolujeme celkový zdravotný stav dieťaťa, výživu, žltačku, pupočník. Porozprávame sa o starostlivosti o novorodenca, kojení, výžive a očkovaní, základných opatreniach pri chorobe dieťaťa.
Založíme zdravotnú dokumentáciu, predpíšeme vitamíny:

  • Vigantol – D vitamín - je potrebný pre správny rast kostí (prevencia rachitídy), užíva sa od 10. dňa 2 kvapky denne do lyžičky s mliekom do 2 rokov
  • Kanavit – K vitamín - je potrebný pre správne zrážanie krvi (prevencia krvácavej choroby novorodencov), užíva sa len u plne kojených detí 1 kvapka týždenne do lyžičky s mliekom do 3 mesiacov

Vo veku 1 mesiaca je potrebné absolvovať ultrazvukové vyšetrenie bedrových kĺbov.

Potvrdenie ošetrujúceho lekára

na účely posúdenia nároku na príplatok k príspevku na narodené dieťa, ktoré sa dožilo 28 dní nájdete tu. Počas ďalších poradní sa kontrolujú celkový zdravotný stav, rastové krivky (hmotnosť, dĺžka, obvod hlavičky a hrudníka), psychomotorický vývin, výživa a zavedenie kojeneckej stravy. V 6. mesiaci sa vyšetruje moč. V 10. týždni, v 4. mesiaci a v 10. mesiaci a v 15. mesiaci sa realizuje povinné očkovanie.

Preventívne prehliadky

Väčšie deti majú nárok na preventívne prehliadky približne v dvojročných intervaloch. Opäť sa zameriavame na posúdenie celkového zdravotného stavu, sledujeme rastové krivky s dôrazom na prevenciu obezity, poradíme ohľadom výživy a osvojení návykov zdravého životného štýlu. Zaznamenáme dispenzárnu starostlivosť v odborných ambulanciách. Dbáme aj o duševnú hygienu krehkej psychiky detí. V 11. a 17. roku života sa realizujú odbery na posúdenie rizík civilizačných ochorení. Pokračujeme v preočkovaní detí, zároveň odporučíme doplnkové nepovinné očkovania.

Posledná prehliadka je v 17. roku života. Po dovŕšení 18. roku života odporúčame dohodnúť sa s budúcim všeobecným lekárom pre dospelých o prevzatí do jeho starostlivosti.