Kiwi standing on oval

+421 948 900 801 / Ul. L. Svobodu 11, Malinovo 90045 / dnes sa neordinuje

Header logo

Odborné ambulancie

Po vyčerpaní našich možností v diagnosticko-terapeutickom procese Vám musíme odporučiť návštevu odborného lekára, resp. špecializovaného centra. Na vyšetrenie je potrebný výmenný lístok od Vášho pediatra, resp. odporúčanie od špecialistu (tz. ak si vaše ochorenie vyžaduje návštevu ďalších špecialistov, nepotrebujete už ďalšie výmenné lístky od pediatra).

Výmenný lístok nepotrebujete pri návšteve kožnej, psychiatrickej, gynekologickej, zubnej ambulancie, pri predpísaní okuliarov, pri návšteve chirurgickej ambulancie pri akútnych úrazoch do 24h, pri dispenzarizácii (pravidelné sledovanie pacienta). Výmenný lístok má neobmedzenú platnosť.

Pri závažnejších stavoch, kedy je potrebná ústavná starostlivosť Vás odošleme na hospitalizáciu do nemocnice. Nižšie sú uvedené kontakty na špecialistov, polikliniky a nemocnice.

Odborné ambulancie:

Anesteziologická ambulancia
Imuno-alergologická ambulancia
Neurologická ambulancia
Psychologická ambulancia
Endokrinologická ambulancia
Infektologická ambulancia
Očná ambulancia
Rehabilitačné pracoviská
Gastroenterologická ambulancia
Kardiologická ambulancia
ORL ambulancia
Reumatologická ambulancia
Gynekologická ambulancia
Kožná ambulancia
Ortopedická ambulancia
RTG, Sonografia
Hematologická ambulancia
Metabolická ambulancia
Pneumologická ambulancia
Urologická ambulancia
Chirurgická ambulancia
Nefrologická ambulancia
Psychiatrická ambulancia
Anesteziologická ambulancia
Imuno-alergologická ambulancia
Neurologická ambulancia
Psychologická ambulancia
Endokrinologická ambulancia
Infektologická ambulancia
Očná ambulancia
Rehabilitačné pracoviská
Gastroenterologická ambulancia
Kardiologická ambulancia
ORL ambulancia
Reumatologická ambulancia
Gynekologická ambulancia
Kožná ambulancia
Ortopedická ambulancia
RTG, Sonografia
Hematologická ambulancia
Metabolická ambulancia
Pneumologická ambulancia
Urologická ambulancia
Chirurgická ambulancia
Nefrologická ambulancia
Psychiatrická ambulancia