- Ambulancie pracujú v protiepidemiologickom režime, vybavujeme pacientov
LEN po úvodnej telefonickej konzultácii: 0948900801!
Vstup do čakárne po jednom a v ochranných prostriedkoch (rúško, maska, šál a pod.)

- Preventívna starostlivosť aj očkovanie realizujeme po zvážení epidemiologickej situácie,
vystavujeme povrdenia, výmenné lístky, predoperačné vyšetrenia!
Všetky úkony po telefonickej konzultácii a na presný čas!
Prosím požiadajte si o e-recepty!

- Telemedicínou stále vybavujeme ochorenia, kedy nepotrebuje dieťa fyzikálne vyšetrenie v ambulancii.

- Dodržiavajte pravidlá!
Kiwi standing on oval

+421 948 900 801 / Ul. L. Svobodu 11, Malinovo 90045 / dnes ordinujeme od 08:30 - 12:00

Header logo

Detská pohotovosť

Ošetrenie detských pacientov v akútnych prípadoch mimo ordinačných hodín zabezpečuje nepretržitá zdravotná starostlivosť Oddelenia urgentného príjmu (OÚP) v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCh).

Limbova 1, 831 01 Bratislava

Ambulantná pohotovostná služba je poskytovaná v pracovný deň
od 16:00-22:00 a v dňoch pracovného pokoja od 7:00 do 22:00 hod v NÚDCh, Pezinku alebo Dunajskej Strede:

Limbova 1, 831 01 Bratislava
Bratislavská 85, 90201 Pezinok
Veľkoblahovská cesta 23, 92901 Dunajská Streda
Detská výjazdová pohotovosť

Lekárenská pohotovostná služba:

Lekárenská pohotovostná služba / Bratislavský samosprávny kraj
Lekárenská pohotovostná služba / Trnavský samosprávny kraj

Zubno-lekárska pohotovostná služba:

Drieňová 38, 82102 Bratislava
Veľkoblahovská cesta 23, 92901 Dunajská Streda

Národné toxikologicko-informačné centrum môžete konzultovať v prípade ak vaše dieťa užilo potencionálne nebezpečnú látku:

+421 2 54 774 166

http://www.ntic.sk/

Linka detskej istoty:

116 111

http://www.ldi.sk/

Integrovaný záchranný systém

112

Letecká záchranná služba

18 155

Horská záchranná služba

18 300