Kiwi standing on oval

+421 948 900 801 / Ul. L. Svobodu 11, Malinovo 90045 / dnes sa neordinuje

Header logo

Cenník zdravotných výkonov

o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (Z02.4) 25€
o zdravotnej spôsobilosti pre zaradenie do predškolského zariadenia (Z02.0) 5€
o zdravotnej spôsobilosti pre štúdium na strednej, vysokej, športovej škole (Z02.0) 10€
o zdravotnej spôsobilosti do tábora, školy v prírode,  brigády, kurzy, šport  (Z02.8) 5€
o zdravotnej spôsobilosti pred nástupom na špecializačný kurz (Z02.8) 10€
o zdravotnej spôsobilosti pred štúdiom, prácou v zahraničí (Z02.8) 20€
o zdravotnej spôsobilosti študentov a pracovníkov, vykonávajúcich epidemiologicky závažné činnosti  - vystavenie zdravotného preukazu (Z02.7) 15€

 vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely (Z02.7) 5€
potvrdenie na dočasné vyradenie z kolektívneho zariadenia (Z02.7) 5€
vyjadrenie k odkladu začiatku plnenia/predčasnému začatia povinnej školskej dochádzky 5€
odporúčanie na oslobodenie alebo čiastočné oslob. žiaka z vyučovania niektorého predmetu (Z02.8) 5€
iné potvrdenia pre školské zariadenia (Z02.8) 5€
výpis zo zdravotnej dokumentácia na vlastnú žiadosť pacienta (Z02.8) 30€
vystavenie náhradných hlásení, tlačív, OČR, receptov pri strate alebo neplatnosti pre časové premeškanie (Z02.8) 5€
vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie - na žiadosť občana (Z02.8) 20€
vystavenie potvrdenia/výpisu z dokumentácie   v cudzom jazyku (Z02.7) 50€
vystavenie očkovacieho preukazu/ duplikácie pri strate (Z02.7) 10€
vystavenie medzinárodného očkovacieho preukazu (Z02.7) 20€
vystavenie lekárskej správy do 24 hodín od požiadania (Z02.7) 30€
poplatok za nenahlásenie zmeny poisťovne za každý omeškaný mesiac 5€

správa o zdravotnom stave na cielené otázky poisťovne (Z02.6) 30€
vystavenie formuláru „Oznámenie poistnej udalosti“ (Z02.7) 30€
bodové ohodnotenie úrazu a iné tlačivá - podľa rozsahu (Z02.7) 30€

komplexné vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky, nehradenej zo zdravotného poistenia, pred cestou do zahraničia, a podobne (Z02.8) 30€
nepovinné očkovanie, očkovanie na vlastnú žiadosť (Z02.8) 10€
odber krvi alebo iného biologického materiálu na vlastnú žiadosť (Z02.8)  10€
klinické vyšetrenie na alkohol a návykové látky (Z04.0) 20
vyšetrenie bez dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti na vlastnú žiadosť 30€
vyšetrenie bez poistenia (Z02.9) 30€
vyšetrenie bez poistenia v cudzom jazyku (Z02.9)  50€
vyšetrenie CRP, hemoglobínu, glukózy, streptokokový test 7€
preventívna prehliadka na vlastnú žiadosť mimo časového intervalu (Z02.8) 20€
konzultácia/vyšetrenie na vlastnú žiadosť mimo ordinačných hodín 30€
nastrelovanie náušníc 30€
Telefonická konzultácia mimo ordinačných hodín do 8:00 - 20:00 za rok 100€
zapožičanie babysense dychového monitoru za každý mesiac 10€
terapia inhaláciou, biolampou 5€
aplikácia infúznej liečby 20€
návšteva doma na vlastnú žiadosť pacienta (cesta/vyšetrenie/kontrola) 60 €